Luonnon säteilyaltistuksen (luonnon säteilylle altistuminen): Terrestrial säteily

21 October 2017

Alle maanpäällinen säteilyn ymmärretään luonnon säteilyn radionuklidien ja

niiden hajoamistuotteista, joita esiintyy maaperässä ja kalliot maankuoren. johtuen

maaperässä esiintyviä radionuklideja on yksi Saksassa keskellä ulomman

Säteilyaltistuksen noin 0,4 mSv altistuvat vuodessa.

Vuoksi paksujen kerrosten monatsiitti hiekkaa, joka on hyvin thoriumhaltig, on joissakin osissa

maailman joissakin tapauksissa huomattavasti korkeampia maanpäällisen säteilyaltistusta kuin Saksassa. niin

on maanpäällinen säteilyaltistuksen esimerkiksi joillakin alueilla Brasilian ja

Intia jopa kymmenen kertaa suurempi.

Luonnossa esiintyvä luonnon radionuklidien, kuten kalium-40 sekä

Radionuklidit luonnon hajoamisketjuissa, erityisesti radon-222, ovat peräisin

otettu ihmiset ilmassa, juomavettä ja ruokaa, joka johtaa johonkin

sisällä peräisin säteilyaltistuksen noin

1,3 mSv vuodessa. Tärkein osuus tästä on alkuaine radon ja sen

Hajoamistuotteet.

Monet kivet joita käytetään rakentamiseen tarkoitetun voidaan lisätä

johtaa suurissa, radionuklidit hajoamisesta rikkaiden

Torium-232, kalium-40, ja uraanin 238TH


Комментарии

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 − = 52