Narcolepsie: drugs

21 October 2017

Medicijnen kunnen de symptomen van narcolepsie te verminderen.

Tegen slaperigheid overdag vooral actieve ingrediënten uit de groep van stimulantia zijn geschikt:

Tegen symptomen zoals muskeltonusverlust, slaapverlamming en hallucinaties tijdens de slaap of het toedienen Gammahydroxybuttersäure (Natriumoxybaat) of clomipramine, de zogenaamde tricyclische antidepressiva telt. Mogelijke bijwerkingen van clomipramine zijn bijvoorbeeld een droge mond, impotentie problemen of urineretentie.

Als alternatief, anderen komen tricyclische antidepressiva en de zogenaamde selectieve serotonineheropnameremmers zoals fluoxetine of venlafaxine vraag. Deze zijn niet expliciet heeft goedgekeurd voor de behandeling van kataplexie, maar in veel gevallen succesvol zijn gebleken.


Комментарии

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 7 =